•  
 •  
 •  

Odpadové hospodárstvo

Dokumenty

Aktuálny stav - klikni na Obecné zastupiteľstvo

  Záverečný účet obce za r. 2015
  Záverečný účet obce Kráľovce-Krnišov za r. 2015
  Záverečný účet obce za r. 2014
  Záverečný účet obce Kráľovce-Krnišov za r. 2014
  Zápisnice a Uznesenia OZ
  Zápisnica s ustanovujúceho zasadnutia OZ
  Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 13.02.2015
  Príloha k zápisnici zo zasadnutia OZ 13.02.2015
  Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 10.04.2015
  Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 19.06.2015
  Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 28.08.2015
  Zápisnica a uznesenia OZ 16.10.2015
  Zápisnica a uznesenia OZ 11.12.2015
  Zápisnica a uznesenia OZ 12.02.2016
  Príloha k zápisnici zo zasadnutia OZ 12.02.2016
  Zápisnica a uznesenia OZ 15.04.2016
  Zápisnica a uznesenia OZ 17.06.2016
  Zápisnica a uznesenia OZ 16.09.2016
  Zápisnica a uznesenia OZ 14.10.2016
  Nahlasovanie drobných stavieb, stavených úprav a udržiavacích prác
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  Ohlásenie drobnej stavby
  SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA KRUPINA
  Čo všetko zabezpečuje
  Spoločná obecná úradovňa Krupina
  Kráľovce-Krnišov, začaté správne konania
  UŽITOČNÉ ČÍSLA
  od 112 až po nahlasovanie porúch
  užitočné čísla
  Prehľad užitočných čísiel
  VZN obce r. 2016
  VZN z daní z nehnuteľností
  VZN KO
  VZN o miestnych daniach
  Zasadnutia OZ r. 2015 - Pozvánky
  Pozvánka na prvé zasadnutie OZ
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 13.02.2015
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 10.04.2015
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 19.06.2015
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 28.08.2015
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 16.10.2015
  Pozvánka na zasadnutie OZ 11.12.2015
  Zasadnutia OZ r. 2016 - Pozvánky
  Pozvánka na zasadnutie OZ 12.02.2016
  Pozvánka na zasadnutie OZ 15.04.2016
  Pozvánka na zasadnutie OZ 17.06.2016
  Pozvánka na zasadnutie OZ 16.09.2016
  Pozvánka na zasadnutie OZ 14.10.2016
  Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2016

  Úradné hodiny

  Pondelok: 09:00 - 12:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:15  12:45 - 16:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:15  12:45 - 16:00
  Piatok: nestránkový deň

  Pečať Rozvoja obcí a miest

  Pečať obce

  Fotogaléria

  Kalendár