•  
  •  
  •  

Odpadové hospodárstvo

Odvoz plastov z obce

Viď r. 2018

Termín zvozov jednotlivých vyseparovaných komodít je pre r. 2018 nepodstatný.

Stačí keď budete separovaný odpad ukladať na určené vyznačené dočasné miesta ich uloženia. Ďakujeme

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018.

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 20,69%.

Úradné hodiny

Pondelok: 09:00 - 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
Piatok: nestránkový deň

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár