•  
 •  
 •  

Odpadové hospodárstvo

Úradná tabu

Začaté správne konania

 12.10.2020

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10930/2020/19

Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor, ktorý rastie na pozemku parc. č. 2608/1  registra C KN v k. ú. Kráľovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 10931/2020/19

Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 158 registra C KN v k. ú. Kráľovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.

  Archív


  Úradné hodiny

  Pondelok: 09:00 - 12:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
  Piatok: nestránkový deň

  Pečať Rozvoja obcí a miest

  Pečať obce

  Fotogaléria

  Kalendár