•  
  •  
  •  

Odpadové hospodárstvo

Aktuality:

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Obec Kráľovce-Krnišov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 (t. j. v sobotu).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu:

z.silleova@gmail.com.sk. a obec@kralovce-krnisov.sk. Zapisovateľkou OVK je menovaná Zuzana Šilleová, bytom

Kráľovce-Krnišov č. 48, MT : 0915 988 093

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (30. augusta 2022). Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

                  Volebný obvod č. 5 Krupina Počet poslancov, ktorý sa má voliť: 2

Zahŕňa územie okresu. Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola obchodu a služieb M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

                


+421455581619                     obec@kralovce-krnisov.sk        www.kralovce-krnisov.sk   

UZNESENIE č.  11/2022 z 18.06.2022

A/ OZ : 1.  schvaľuje :

                  b) 0,6 pracovný úväzok na výkon funkcie starostu obce Kráľovce-Krnišov na celé funkčné volebné obdobie2022 – 2026.

                                              

Úradné hodiny

Pondelok: 09:00 - 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:15  12:45 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:15  12:45 - 16:00
Piatok: nestránkový deň

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár