SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ostatné dokumenty

Záverečný účet obce za r. 2015
Záverečný účet obce Kráľovce-Krnišov za r. 2015
Záverečný účet obce za r. 2014
Záverečný účet obce Kráľovce-Krnišov za r. 2014
Zápisnice a Uznesenia OZ
Zápisnica s ustanovujúceho zasadnutia OZ
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 13.02.2015
Príloha k zápisnici zo zasadnutia OZ 13.02.2015
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 10.04.2015
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 19.06.2015
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ 28.08.2015
Zápisnica a uznesenia OZ 16.10.2015
Zápisnica a uznesenia OZ 11.12.2015
Zápisnica a uznesenia OZ 12.02.2016
Príloha k zápisnici zo zasadnutia OZ 12.02.2016
Zápisnica a uznesenia OZ 15.04.2016
Zápisnica a uznesenia OZ 17.06.2016
Zápisnica a uznesenia OZ 16.09.2016
Zápisnica a uznesenia OZ 14.10.2016
Nahlasovanie drobných stavieb, stavených úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie drobnej stavby
SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA KRUPINA
Čo všetko zabezpečuje
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Kráľovce-Krnišov, začaté správne konania
UŽITOČNÉ ČÍSLA
od 112 až po nahlasovanie porúch
užitočné čísla
Prehľad užitočných čísiel
VZN obce r. 2016
VZN z daní z nehnuteľností
VZN KO
VZN o miestnych daniach
Zasadnutia OZ r. 2015 - Pozvánky
Pozvánka na prvé zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 13.02.2015
Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 10.04.2015
Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 19.06.2015
Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 28.08.2015
Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 16.10.2015
Pozvánka na zasadnutie OZ 11.12.2015
Zasadnutia OZ r. 2016 - Pozvánky
Pozvánka na zasadnutie OZ 12.02.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ 15.04.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ 17.06.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ 16.09.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ 14.10.2016
Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2016