•  
  •  
  •  

Odpadové hospodárstvo

Zmluvy

1 2
Zmluvy a dohody 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o dielo I. str.
Zmluva o dielo II. str.
Zmluvy a dohody 2014
Zmluvy a dohoda
Zmluva o dielo
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
Zmluvy a dohoda s VÚB - prefinancovanie projektu - Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci
Zmluva II. strana
Zmluva III. strana
Zmluva IV. strana
Dohoda o vyplňovacom práve k blanklozmenke č. 1363/2014/D
Dohoda II. strana
Dohoda III. strana
Zmluva o termínovanom úvere č. 893/2014/UZ I. strana
Zmluva III. strana
Kúpna zmluva II.str.
Kúpna zmluva III.str.
Kúpna zmluva IV.str.
Kúpna zmluva V.str.
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo
Zmluvy 2012
1/2012 - Zmluva o dielo
2/2012 - Zámenná zmluva na pozemky
3/2012 - Zmluva o dielo - murárske práce
4/2012 - Zmluva o dielo - stolárske práce
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 08/006/12
10 strana zmluvy pod poradovým č. 5
Povinné zverejňovanie
zmluvy
č. 1 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver /B/ Dodatok č.1
č. 1/2 Zmluva druhá strana
Zmluva o Municip. úvere - Eurofondy (B) č. 08/006/2012 2.časť
Zmluva o Municip. úvere - Eurofondy (B) č. 08/006/2012 1.časť
Zmluvy 2013
Zmluvy 2013
Zmluvy 2013
Zmluva o dielo I.strana
Zmluva o dielo II.strana
Zmluva o dielo III.strana
Zmluva o dielo IV.strana
Zmluva o dielo č. 51/2013 I. strana
Zmluva o dielo č. 51/2013 II. strana
Zmluva o dielo č. 51/2013 III. strana
Zmluva 10.10.2013
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 08/005/10
str. 1 až 5
Zmluva str. 1
Zmluva str. 2
Zmluva str. 3
Zmluva str. 4
Zmluva str. 5
Zmluvy a dohody 2016
Zmluva o dielo 1/2016
Zmluva o dielo 2/2016
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Projekt 3.4.1. MAS Zlatá cesta r. 2010
Zmluvy, projektová časť a stavebná časť
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo

Úradné hodiny

Pondelok: 09:00 - 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:15  12:45 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:15  12:45 - 16:00
Piatok: nestránkový deň

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár